پی اچ خاک بلوبری


پی اچ (pH) خاک در پرورش بلوبری بسیار مهم است زیرا اثر مستقیمی بر رشد و توسعه گیاه دارد. برای کشت بلوبری، بهترین پی اچ خاک بین ۴.۰ تا ۵.۵ است. در ادامه به دلایل این موضوع و نحوه اندازه‌گیری و تنظیم پی اچ خاک برای کشت بلوبری می‌پردازیم:

۱. بلوبری در خاکی با پی اچ اسیدی رشد می‌کند.

بلوبری برای رشد به یک خاک اسیدی نیاز دارد، به همین دلیل پی اچ باید بین ۴.۰ تا ۵.۵ باشد. با این حال، بیشتر از ۵.۵ پی اچ می‌تواند باعث کاهش جذب مواد معدنی و سایر مواد در گیاه شود و باعث کاهش عملکرد شود.

۲. پی اچ اسیدی سبب جلوگیری از بیماری‌ها میشود.

پی اچ مناسب در خاک بلوبری، به عنوان یک عامل کنترل بیماری، عمل می‌کند. بلوبری به یک محیط اسیدی نیاز دارد تا بتواند در برابر بسیاری از بیماری‌ها مقاومت کند.

۳. پی اچ خاک باید برای جذب بهتر مواد تنظیم شود

بلوبری به مواد معدنی مانند آهن، کلسیم، منیزیم و پتاسیم نیاز دارد تا به طور صحیح رشد کند. پی اچ خاک بلوبری باید در محدوده مناسب باشد تا بتواند این مواد را به طور بهینه جذب کند. اگر پی اچ خاک بلوبری بیشتر از ۵.۵ باشد، ممکن است باعث کاهش جذب آهن و منیزیم شود. همچنین، اگر پی اچ خاک بلوبری کمتر از ۴.۰ باشد، ممکن است باعث کاهش جذب کلسیم و پتاسیم شود.

۴. پی اچ خاک باید برای حفظ تراز آبی تنظیم شود

پی اچ خاک باید به گونه‌ای باشد که بتواند تراز آبی خاک را حفظ کند. بلوبری به یک خاک با تراز آبی متعادل نیاز دارد تا بتواند به طور بهینه آب و مواد معدنی را جذب کند. اگر پی اچ خاک بلوبری بسیار بالا یا پایین باشد، ممکن است باعث شود آب و مواد معدنی از خاک دفع شوند و به گیاه ارائه نشوند.

۵. نحوه اندازه‌گیری پی اچ خاک برای بلوبری

پی اچ خاک می‌تواند با استفاده از دستگاه pH meter اندازه‌گیری شود. برای استفاده از pH  متر، ابتدا باید خاک را با آب مخلوط کنید و سپس پروب  pH متر را در آن قرار دهید. سپس مقدار pH خاک را تعیین کنید.

در نهایت، باید به یاد داشت که پی اچ خاک یکی از عوامل مهم در رشد و عملکرد بلوبری است. بنابراین، باید با توجه به نکات فوق، پی اچ خاک را مناسب برای رشد بهتر بلوبری تنظیم کنید. همچنین، بهتر است با یک مشاور ماهر یا کارشناس خاک مشورت کنید تا بتوانید پی اچ خاک را به گونه‌ای تنظیم کنید که نیازهای بلوبری را به بهترین شکل برآورده کند.


نویسنده: امیر حسن خواه