ترتیب نمایش:

رقم امرالد EMERALD (سایزهای مختلف)


معرفی گیاه بلوبری: رقم امرالد EMERALD

امرالد رقمی است میان رس با نیاز سرمایی پایین و مناسب برای مناطق گرم .
این رقم تقریبا دارای دوره میوه دهی طولانی بوده و می‌توان چندین بار از آن میوه برداشت کرد. رقم امرالد در ایران تولید شده و به فروش می‌رسد. این رقم را در مناطق گرم که نیاز سرمایی در حدود ۲۰۰ ساعت است میتوان کشت کرد.
از آنجایی که این رقم در بهار زود شکوفه میدهد در مناطق مستعد به سرمای دیررس بهاره، با خطر سرمازدگی جدی مواجه است.
فصل زمستان در مناطقی با آب و هوای معتدل مدیترانه ای بهترین زمان برای کاشت نهال امرالد است.
در این فصل نهال در خواب زمستانی قرار دارد و زمان کافی برای سازگاری با شرایط جدید را داراست.
در مناطقی که دارای زمستانهای سرد و یخ بندان می باشد، بهتر است نهال را در فصل بهار و پاییز کشت کرد.

دسته‌بندی