کشت بلوبری

روش‌های کشت و پرورش بلوبری در مناطق مختلف دنیا

/post-4

بلوبری یکی از محصولات باغی پرطرفدار است که در مناطق مختلف دنیا کشت  می‌شود. این میوه که در اکثر کشورها به عنوان یک محصول پرفروش شناخته شده  است، شرایط آب و هوایی خاصی را برای رشد و تولید خود نیاز دارد. در این  مقاله، روش‌های کشت و پرورش بلوبری در مناطق مختلف دنیا مورد بررسی قرار  خواهد گرفت.