قیمت بلوبری کیلویی

بررسی راهکارهای افزایش بازار فروش بلوبری

/bazare-blueberry

بلوبری یک محصول کشاورزی با ارزش افزوده  بالاست که در بسیاری از کشورها شناخته شده است. اما این محصول نیز به همان  اندازه که ارزش دارد، دارای چالش‌هایی برای فروش و بازاریابی است. در این  مقاله به بررسی راهکارهای افزایش بازار فروش بلوبری می‌پردازیم.