خاک مناسب بلوبری


نکته طلایی در فروش میوه بلوبری

/blueberry-size

قطعا مهمترین نکته در هنگام فروش میوه بلوبری، سایز و اندازه میوست.حتما وقت انتخاب رقم های مورد استفاده در مزعه بلوبری خودتون این  نکته رو در نظر بگیرید که رقم هایی با سایز میوه درشت رو انتخاب کنید تا در  بازار یکه تازی کنید.